Coaching


Coaching eller samtala med en annan medmänniska

Genom lösningsfokuserade samtal hjälper jag dig att sortera upp begreppen, eftersom det oftast är lättare att dela ett problem med någon utomstående. Jag har tystnadsplikt, är helt neutral och känner inte de personer du kanske nämner när du berättar om dig själv för mig. Bara det kan vara skönt, att berätta fritt ur hjärtat.

Vi jobbar tillsammans du och jag i ett samspel. Det kan vara jobbigt och frustrerande, men det kan även bli spännande och utvecklande resor på individnivå. Som bygger på samspel, vilja och med hjälp av min drivkraft att få dig att se nya vägar i ditt liv.

Jag använder mig av tekniker KBT, MI, eller de som situationen kräver i samtalet. Sen tränar jag tillsammans med dig som klient att själv vara aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda dina egna förmågor för att åstadkomma en förändring.

Slutligen så avslutar jag oftast samtalen med att ge dig som klient en läxa att öva på. För att få en förändring så behöver du öva på lite nya tankar.

Mina styrkor är min drivkraft att aldrig ge upp. Att se positivt och vända och vrida på tankar till det yttersta. Jag älskar samtalet och mötet med andra människor av alla de slag. Jag har förmågan att lyssna och ge människor hopp, glädje och en tro på att alla har en framtid, det är något jag brinner för.

Som företagets policy har jag tystnadsplikt.

 

Läs mer om KBT

Läs mer om MI