Coaching

Coaching

Jag använder mig av tekniken KBT, en samtal och lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor för att åstadkomma en förändring.

Jag kan stötta i det lilla ochl det stora. Jag kan ha individuella samtal eller i grupp. Det är viktigt är att alla och envar känner sig bekväm, så klienten kan få ut mesta möjliga av sig själv. Det kan vara ett blockering i ens egna tanke, en frustration i ens liv som gör att du inte kan gå vidare i varken handling eller tanke. Det kan vara ett funktionshinder, ett handikapp eller också ett utanförskap skapat av antingen samhället eller i viss mån dig själv.

 

Ibland så kan det vara så svårt i livet att som individ och människa att se sina styrkor och förmågor. jag kan hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende, sortera dina tankar, beteendemönster och oro. Dessutom kan du behöva få hjälp att hitta och se dina styrkor, dina förmågor, din framtid som du är värd att leva i.

 

Jag börjar med att skapa ett ”förtroende-samtal” till en början och jag och klienten värmer upp vår relation, bekantar oss och blir bekväma i varandras sällskap, framförallt utgår jag utifrån klientens olika problemetiker, dagsform och mål med det du/ni vill ha hjälp med. Ibland/ofta så vet klienten inte vad som hindrar och stoppar dem från att nå dit den vill och det är en del i samtalstekniken som jag behärskar och är bra på att hitta. Att hitta fram, sortera upp och få klienten att må bättre. Hjälp att hitta sin kreativitet, sina förmågor som individen/klienten inte visste att den hade. Det är spännande resor på individnivå som bygger på samspel, vilja och med hjälp av min drivkraft att få klienten att se potentialen de har inne i sig själva. sen kan jag avsluta samtalet med att ge en ”läxar”

 

Jag jobbar dagligen med konflikthantering och är även bra på att ha ett helikopterseende för att överblicka en hel grupp, dess dynamik och vad som kan vara den felande länken. Att kunna se att även du är värdefull och kan göra så mycket mer av ditt liv än du kanske tror. Jag är bra på att stärka din självkänsla och din självförtroende. Jag ger både individuella samtal och grupp coaching Och jag jobbar som sagt var ofta och gärna med läxor. Och är alltid öppen för än fler möjligheter såklart.

Mina styrkor är min drivkraft och förmåga att aldrig ge upp. Att se positivt på det mesta och vända och vrida på alla tankar till det yttersta. Jag anser mig vara en ”fighter” som älskar samtalet och

mötet med människor av alla de slag och att inge hopp, glädje och en tro på att alla har en framtid, det är något jag brinner för. Jag vill att alla och envar skall känna sig värdefulla, respekterade och känna en glädje att leva, trots ett eventuellt handikapp i livet. Det är en rättighet att känna sig sedd, respekterad och vara en självklarhet kan jag tycka.

Jag har som drivkraft att så ett frö, ge hopp, ge energi och tro på att det går att göra skillnad. Därutöver arbetar jag även som behandlingsassistent på SIS Lundens LVM hem för tvångsinlåsta särskilt vårdkrävande drogmissbrukare. Och där går jag in i tunga samtal som mycket går ut på att bygga upp en självkänsla igen, att bygga upp ett hopp att se det positiva livet även tillhör dessa människor. Att få dem att kunna se ljuset i tunneln igen, att våga tro att de kan lyckas bli av med sitt missbruk. Det är ingen lätt resa, men det kan gå och många har gjort det. Och som skötare på BUP , barn och ungdomspsykiatrin där mina förmågor kommer väl tillpass.

 

Som Företagets policy har jag fullständig

Sekretess, om inget annat avtalas.

Copyright©All right reserved Maria Mibson, Mibson Coaching